Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Lening Online - Lening Informatie
Lening Online - Lening Informatie Home | Profile | Archives
Lees de verhalen over leningen in het nieuws.

Geheim spaargeld – maar niet in de Alpen10/8/2009
AMSTERDAM Zonder het te weten beschikken mensen over vaak tienduizenden euro’s. Dat soort kleine fortuinen zit dan verstopt in spaarhypotheken, levensverzekeringen met een belastingvrij spaarelement of in oud regime lijfrentepolissen.

Wat niet weet…

Levensverzekeringen die verpand zijn aan een hypothecaire lening voor een huis,worden meestal met een looptijd van 30 jaar verkocht. Ze moeten worden afgesloten als er meer dan ca. 85% van de koopprijs van de bank moet worden geleend.

De argeloze polishouder verkeert in de veronderstelling dat hij voor de gehele looptijd van 30 jaar vastzit aan premiebetaling. Niets is echter minder waar en de adviseur haast zich over het algemeen niet om die misvatting weg te nemen.

Hertaxatie

Als in de loop der tijd de verkoopwaarde van de eigen woning door inflatie of markt gekte is gestegen en de hypothecaire lening bedraagt minder dan 85% van die nieuwe verkoopwaarde, dan mag je de spaarverzekering eenzijdig beëindigen. Je maakt de hypothecaire lening dan “aflossingsvrij”

Het is dan wel zaak een hertaxatie van de waarde van het huis te laten uitvoeren. Met die taxatie verzoek je dan de bank om de verpanding van de spaarverzekering op te heffen. Als aan dat verzoek door de bank is voldaan, kan vervolgens de verzekeraar gevraagd worden om de verzekering te beëindigen en om het gespaarde kapitaal uit te keren. Wél moet de overlijdensrisico dekking voor nabestaanden op peil blijven.

Nachtrust is goud waard

Je slaat dan twee vliegen in één klap. De maandelijkse lasten verminderen met de (niet aftrekbare) premie voor die verzekering en je kunt over een leuk belastingvrij kapitaaltje beschikken. Dat beetje extra financiële armslag kan nét het verschil maken tussen een goede nachtrust of de bibbers krijgen als er aangebeld wordt en er een blauwe brief op de mat ploft.

Er kunnen fiscale gevolgen aan die “afkoop” verbonden zijn, afhankelijk van de ingangsdatum van de spaarverzekering of van het Fiscale Regime dat er op van toepassing is. Het voert te ver om in dit bestek de werking daarvan toe te lichten, maar meestal vallen de gevolgen wel mee.

De meeste adviseurs zijn goed in staat u dat uit te leggen. Als de polis al 15 jaar of langer loopt, valt er meestal niets te duchten van de Fiscus, tenzij het een Kapitaalverzekering Eigen Woning betreft. Hetzelfde geldt voor spaarpolissen die vóór 1992 (Brede Herwaardering) zijn afgesloten.

Even opletten

Een spaarverzekering is meestal bedoeld was om later een stuk van de hypothecaire lening af te lossen. De aftrekbaarheid van de rente op (nieuwe) hypothecaire leningen vanaf 2001 is beperkt tot 30 jaar. Een eventueel probleem wordt dan door afkoop wel naar de toekomst verschoven. Maar als de nood vandaag hoog is, is de nabije redding vaak uiterst welkom.

Post Comment

Entry 8 of 14
Last Page | Next Page